EKSPERYMENTY BEZ ZWIERZĄT
FAQ Dla mediów
Light

FAQ

1. Jak wygląda testowanie na zwierzętach w UE?
W 2018 r., z którego mamy najbardziej aktualne statystyki, do testów i badań w UE wykorzystano około 10,6 mln zwierząt. Miliony więcej zwierząt ginie, na przykład z powodu wykorzystania ich tkanek lub nadmiernej liczby osobników.

Do eksperymentów najczęściej wykorzystuje się myszy, szczury i ryby, a w mniejszym stopniu także psy, koty i małpy.
2. Co najczęściej testuje się na zwierzętach i jakie są metody testowania?
Zwierzęta są wykorzystywane do wielu celów: do testowania leków, chemikaliów, nawozów, pestycydów, farb, artykułów gospodarstwa domowego, dodatków do żywności, kosmetyków czy botoksu, do badań zabiegów i operacji, do produkcji różnych substancji (np. w immunologii) oraz do tzw. podstawowych badań. Testów jest wiele.

Chcę wiedzieć więcej
W niektórych przypadkach nadal wykonuje się klasyczny test Draize'a, mimo że od wielu lat dostępna jest metoda bez wykorzystania zwierząt. Unieruchomionym królikom wkrapla się do oka badaną substancję i obserwuje zwierzę pod kątem uszkodzeń. W teście na podrażnienie skóry sierść świnek morskich lub królików jest golona, górna warstwa skóry zostaje usunięta i wtedy nakłada się substancję, aby sprawdzić czy w jakikolwiek sposób uszkodzi skórę. Zwierzęta są również zmuszane do wdychania substancji lub wstrzykuje się im je przez rurkę do żołądka. Botox jest testowany przez wstrzyknięcie go myszy w brzuch i po kilku dniach zwierzę umiera wskutek uduszenia. Jeśli zwierzęta nie umrą podczas eksperymentu, są zabijane pod jego koniec lub pozostawiane do dalszych badań.
3. Czy w UE obowiązuje zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach? Jak wygląda stan faktyczny?
Od 2013 roku obowiązuje zakaz testowania, importu i sprzedaży kosmetyków testowanych na zwierzętach oraz ich poszczególnych składników. Niestety pomimo zakazu wciąż przeprowadza się testy. Europejska Agencja Chemikaliów i Komisja Europejska twierdzą, że zakaz dotyczy tylko testów bezpieczeństwa konsumenckiego.

Chcę wiedzieć więcej
Składniki nadal są testowane pod kątem REACH (rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Chodzi o przypadki, w których istnieje ryzyko, że pracownicy zaangażowani w proces produkcyjny będą narażeni na działanie tych składników.
4. Czy zaprzestanie eksperymentów na zwierzętach nie zagrozi badaniom medycznym i testom leków?
Testy na zwierzętach są wyjątkowo niewiarygodne. Mamy już wiele metod bezzwierzęcych, które często dają dokładniejsze i szybsze wyniki, a także mogą być tańsze.

Chcę wiedzieć więcej
Według amerykańskiego National Institutes of Health, 95% leków, które są skuteczne u zwierząt, nie sprawdza się w przypadku ludzi – albo dlatego, że nie działają, albo mają skutki uboczne, które nie wystąpiły u zwierząt. Eksperymenty na zwierzętach ujawniają tylko około 1/5 poważnych skutków ubocznych. Eksperymenty na zwierzętach mogą również zagrażać zdrowiu ludzi. Niektórzy eksperci uważają nawet, że związane z nimi szkody przeważają nad potencjalnymi korzyściami, dlatego istnieje potrzeba inwestowania w metody bez wykorzystania zwierząt. Nie tylko ze względów etycznych, ale też dla zdrowia ludzi.

Metody bezzwierzęce dają dokładniejsze i szybsze wyniki oraz mogą być tańsze. Obecnie jest ich wiele, m.in. sztuczna skóra lub rogówka, ludzkie komórki i przeciwciała, komputerowe modele poszczególnych narządów, chipy 3D symulujące czynność narządów, które łączą zalety komputerów i metod in vitro, badania na zdrowych i chorych ochotnikach, modelowanie matematyczne itp. Wiele z nich można również wykorzystać do badań nad chorobami i do testowania leków. Jeśli pojawi się presja społeczna, aby zainwestować więcej środków w rozwój metod bez wykorzystania zwierząt, z pewnością pojawią się inne opcje.
5. Czy mielibyśmy szczepionkę przeciwko Covid-19 bez testów na zwierzętach?
Ta szczepionka została przetestowana na ludziach przed końcem fazy eksperymentu na zwierzętach. Tak więc obie fazy przebiegały w tym samym czasie, co rodzi pytanie, czy testowanie szczepionki na zwierzętach było konieczne lub w ogóle pożądane.

Chcę wiedzieć więcej
Ze względu na pilną potrzebę powstania szczepionki w trwającej pandemii, firmy Pfizer i Moderna zatwierdziły jednoczesne testowanie swoich szczepionek na zwierzętach podczas prowadzenia badań fazy 1 na ludziach. Szczepionki testowano na myszach i makakach. „Nałożyły się na badania przedkliniczne z wczesnymi etapami prób” – powiedział dr William Moss, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Centrum Dostępu do Szczepień na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. „W rzeczywistości jednym z powodów, dla których mówimy o szczepionkach zaledwie 10 miesięcy później, jest to, że niektóre etapy opracowywania szczepionek postępują równolegle, a nie kolejno”.

Istnieją firmy, które bezpośrednio zajmują się opracowywaniem szczepionek bez przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach. Przykładem jest VAC2VAC, wspólny projekt badawczy na dużą skalę, którego celem jest opracowanie i walidacja podejść do testowania jakości szczepionek ludzkich i weterynaryjnych przy użyciu metod, które nie wykorzystują testów na zwierzętach.
6. Czym jest europejska inicjatywa obywatelska (ECI) i jaki jest jej cel?
ECI to mechanizm, za pomocą którego obywatele UE mogą wezwać Komisję Europejską do zaproponowania nowego ustawodawstwa w określonej sprawie. Aby Komisja mogła rozważyć tę inicjatywę, musi uzyskać poparcie co najmniej 1 miliona obywateli UE w formie podpisów.

Chcę wiedzieć więcej
W przeciwieństwie do zwykłej petycji inicjatywa obywatelska jest skierowana bezpośrednio do Komisji i może w związku z tym prowadzić do zmian w prawodawstwie UE.

Niniejsza Europejska Inicjatywa Obywatelska wzywa Komisję do ochrony i wzmocnienia zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach poprzez zapewnienie, że do oceny bezpieczeństwa kosmetyków i ich składników dla konsumentów, pracowników i środowiska stosowane są wyłącznie metody, które nie wykorzystują testów na zwierzętach. Ponadto wzywa Komisję do zmiany prawodawstwa UE dotyczącego chemikaliów w celu zapewnienia, że wszystkie środki są produkowane bez dodawania nowych wymogów dotyczących testów na zwierzętach. Kolejnym żądaniem jest modernizacja nauki w UE poprzez wniosek legislacyjny określający plan stopniowego wycofywania wszelkich testów na zwierzętach w UE. Wspierając przejście na badania i testy bez udziału zwierząt, ta ECI może każdego roku uchronić miliony zwierząt przed cierpieniem i śmiercią oraz poprawić ochronę zdrowia ludzi i środowiska.
7. Dlaczego podpisując ECI, muszę podać PESEL i czy to bezpieczne?
Przepisy o europejskiej inicjatywie ustawodawczej (ECI) wymagają, aby każdy sygnatariusz/sygnatariuszka podał/a swój numer PESEL. Jest on niezbędny, aby zweryfikować i potwierdzić podpis oraz wiek osoby podpisującej (musi wynosić minimum 18 lat).

Chcę wiedzieć więcej
ECI to wyjątkowe narzędzie, które po uzyskaniu miliona głosów poparcia kieruje do prac w Komisji Europejskiej postulat będący przedmiotem inicjatywy! Ranga tego rozwiązania wymaga zweryfikowania osób podpisujących.
8. Jakie kryteria muszę spełnić, aby móc podpisać ECI?
Aby podpisać europejską inicjatywę obywatelską, musisz osiągnąć wiek wymagany do głosowania w wyborach europejskich.

Chcę wiedzieć więcej
Jeśli nie spełniasz warunków do podpisania ECI, nadal możesz pomóc, dzieląc się informacjami na ten temat z rodziną i przyjaciółmi oraz w mediach społecznościowych.
Dane kontaktowe
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA!

Kawęczyńska 16 lok 39,
03-772 Warszawa,
Polska

telefon: 228 284 329
e-mail: biuro@viva.org.pl
Arrow
!
Powrót do strony głównej Chevron